Penta Adviesgroep

Bedrijfsnoodplannen

De Arbowet verplicht de werkgever om een beleid te voeren dat gericht is op veilige en gezonde werkomstandigheden. Een ongeval, een brand of een ander incident kan verstrekkende en grote gevolgen hebben. De werkgever is verplicht een Bedrijfshulpverleningsorganisatie BHV op te tuigen.

De BHV organisatie begint met het in kaart brengen van mogelijke incidenten ( scenario, type, omvang, gevaarlijke stoffen, omgeving, BRZO) en de aanwezige middelen om deze te beschrijven. De BHV organisatie en de bestrijding van calamiteiten of omgang met incidenten worden beschreven in een Bedrijfsnoodplan, Bedrijfshulpverleningsplan of Ontruimingsplan. Afhankelijk van het type organisatie wordt een van bovengenoemde plannen opgesteld, soms nog aangevuld met een communicatieplan en nazorgplan.

Bij de BEVI en BRZO richtlijnen worden strenge, uitgebreidere eisen gesteld aan het Interne Bedrijfsnoodplan zoals onder andere het opstellen van installatiescenario’s en maatgevende scenario’s. Wij kunnen het Interne Bedrijfsnoodplan voor u opstellen of u begeleiden bij het opstellen volgens de meest recente wet- en regelgeving.

Wat kan Penta voor U doen?

  • Opstellen van een Bedrijfsnoodplan, BHV plan of Ontruimingsplan die voldoet aan de wet- en regelgeving;
  • Toesten van uw Bedrijfsnoodplan, BHV plan of Ontruimingsplan aan de hand van de geldende wet- en regelgeving;
  • Opstellen van intern Bedrijfsnoodplan inclusief maatgevende en specifieke scenario’s conform BRZO Seveso III richtlijn;
  • Opstellen en toetsen communicatieplan en nazorgplannen;
  • Begeleiden voor het zelf opstellen van Bedrijfsnoodplan, BHV plan of Ontruimingsplan, zodat u ze in de toekomst volledig zelf kunt maken.

Waarom Penta?

  • Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring in alle branches en of een Brandweer achtergrond;
  • Al onze adviseurs zijn MVK of HVK en hebben HBO opleidingen of werk- en denkniveau;
  • Penta hanteert een vaste lage prijs voor het opstellen en toetsen van de plannen of een zeer scherp uurtarief op regiebasis voor de begeleiding.
Wanneer u een vraag heeft of de behoefte aan de inzet van een adviseur van Penta ( Middelbaar veiligheidskundige, Hogere veiligheidskundige, Arbeidhygiënist, Kwaliteitsadviseur, Organisatieadviseur, Milieuadviseur)? Bel naar 06 24661517 of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs.

Zoek hier naar de door u gewenste informatie...