Penta Adviesgroep

Is er ruimte in de Arbo wetgeving?

“Je hebt een mooi groot project binnen gesleept en zit middenin de uitvoeringsfase. In je ooghoeken zie je een persoon staan die jouw aandacht probeert te vragen”. Je loopt naar de persoon toe, stelt je netjes voor en je hoort: “inspectie SZW, goedemiddag, ik heb een overtreding van wet- en regelgeving geconstateerd”

De inspecteur is aangesteld om op de letter van de wet te handhaven en verwijst naar het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 7.2 , 7.3 en 7.11a. Hierin staat onder andere dat het arbeidsmiddel volgens de daarbij horende gebruiksvoorschriften (Arbobesluit art 7.11a, Warenwetbesluit machines en Machinerichtlijn) gebruikt dient te worden. De handleiding welke bij de hoogwerker hoort geeft specifiek aan dat deze uitstappen op hoogte verbied. Dit in verband met instabiliteit van de hoogwerker tijdens het uitstappen.

De inspecteur vraagt je VGM-plan en ziet dat je bewust afwijkt van een regel uit de wet maar in jouw ogen is deze methode veiliger dan alle andere methodes. Je verkeerde als veiligheidskundige ook in de veronderstelling wanneer je dit vastlegt , in een TRA/RI&E behorende bij het VGM plan, het wettelijk gedekt is. Dit is echter niet het geval.

Er kan worden afgeweken van de Arbowetgeving wanneer een beheersmaatregel van een risico beschreven in de wet redelijkerwijs niet is uit te voeren en de nieuwe beheersmaatregel het veiligheidsniveau evenaart of overschrijdt. Dit moet worden voorgelegd aan de Inspectie en worden goedgekeurd.

Bovenstaande is een voorbeeld hoe het op projecten zou kunnen gaan. De medewerker van Inspectie SZW heeft een situatie gezien waarin een medewerker in een hoogwerker deze op hoogte verlaat, een overtreding van de wet.

Een correcte vastlegging van uw project met de daarbij horende wet- en regelgeving in acht nemen is zeer belangrijk. Penta Advies Groep kan u deze zorg ontnemen door uw VGM plan op te stellen en te toetsen aan alle wettelijke eisen. Voor meer informatie omtrent het opstellen van uw VGM plan kunt u contact met ons opnemen.

TRA = Taakrisicoanalyse
RI&E= Risico inventarisatie en evaluatie

Wanneer u een vraag heeft of de behoefte aan de inzet van een adviseur van Penta ( Middelbaar veiligheidskundige, Hogere veiligheidskundige, Arbeidhygiënist, Kwaliteitsadviseur, Organisatieadviseur, Milieuadviseur)? Bel naar 06 24661517 of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs.

Zoek hier naar de door u gewenste informatie...