Penta Adviesgroep

Wanneer is een hijsplan nodig?

Onze opdrachtgevers vragen vaak wanneer er nu een hijsplan nodig is bij projecten. Om dit te bepalen moeten we eerst een hardnekkige spraakverwarring uit de wereld werken. Hijsplannen worden vaak verward met opstellingstekeningen van hijskranen. Een opstellingstekening van het hijswerk is vaak een onderdeel van een hijsplan.

Wanneer een hijsplan nodig is bepaald de opdrachtgever in principe zelf, maar als indicatie zouden wij van Penta een hijsplan adviseren :

 • Bij hijsen met meerdere kranen in elkaars zwenkbereik;
 • Bij een tandemhijs ( één last met twee of meer kranen);
 • Bij hijswerk met een grote last en vorm ( vuistregel > 25 ton);
 • Bij hijswerk in combinatie met extra risico’s ( zoals in de nabijheid van hoogspanning, nabij en of op het water).

In een hijsplan worden naast de opstellingstekening meerdere gegevens vermeld. Een niet uitputtende lijst met deze gegevens zijn:

 • Wie zijn de betrokkenen?
 • Wie is leidinggevend?
 • Taak Risico Analyse
 • Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden (TBV)
 • Het gebruikte materieel
 • Tekeningen en berekening
 • Kraanbewegingen, hijspad en tijdschema
 • Lastbegeleiding
 • Communicatiemethode en –middelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Inhoud van de toolbox

Dan nog enkele aandachtspunten bij hijsplannen en complexe hijswerkzaamheden.

 • Laat de hijsplannen altijd vóór aanvang van de werkzaamheden beoordelen door een ervaren HVK;
 • Stop de hijswerkzaamheden wanneer omstandigheden of de werkwijze veranderd ( Management of Change) ten opzichte van het oorspronkelijke plan;
 • Laat bij complexe hijswerkzaamheden toezicht houden door een ervaren hijsdeskundige.

Tenslotte: wanneer er hijswerk wordt uitgevoerd, maar er wordt besloten om geen hijsplan op te stellen, dan zullen de risico’s van het hijsen moeten worden opgenomen in de Risico inventarisatie en evaluatie behorende bij het VGM plan uitvoeringsfase.

Wanneer u een vraag heeft of de behoefte aan de inzet van een adviseur van Penta ( Middelbaar veiligheidskundige, Hogere veiligheidskundige, Arbeidhygiënist, Kwaliteitsadviseur, Organisatieadviseur, Milieuadviseur)? Bel naar 06 24661517 of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs.

Zoek hier naar de door u gewenste informatie...