Penta Adviesgroep

Wijzigingen Arbowet Arbo ondersteuning

Vanaf 1 juli 2017 zal er een wijziging op de arbowet plaatsvinden, De wijziging is met name gericht om de volgende doelstellingen te realiseren:

• versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners/arbodeskundigen;
• verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
• het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
• ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners;

De rede voor deze wijzigingen is omdat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking van steeds groter belang wordt.

Het open spreekuur
Iedere werknemer van een bedrijf heeft het recht om een bedrijfsarts te bezoeken, ongeacht of deze verzuimt of klachten heeft, Hiermee wordt er al meer op voorhand gekeken of mogelijk toekomstige klachten worden voorkomen kunnen worden en zal dit moeten leiden naar minder verzuim van uw medewerkers in de toekomst. Dit wordt gerealiseerd door het houden van open spreekuren van de bedrijfsarts. Medewerkers mogen deze open spreekuren bijwonen zonder de werkgever hierover geïnformeerd wordt

De bedrijfsarts op de werkvloer
In tegenstelling tot het verleden zal de bedrijfsarts meer vrijheid krijgen om de bedrijven te bezoeken. Deze krijgt toegang tot de werkvloer van de werkgever, dit wordt gedaan om de afstand tussen werknemer en bedrijfsarts te verkleinen. Op de werkvloer kan de bedrijfsarts beter inschatten wat er speelt op de werkvloer en zo met de werkgever om tafel kan wanneer deze dit nodig acht. Zo kan er organisatiebreed en meer preventief geadviseerd worden.

Second opinion
Wanneer een medewerker niet geheel overtuigd is van het advies van de bedrijfsarts, heeft de werknemer het recht om een second opinion te vragen bij een andere bedrijfsarts. Het verzoek voor zo’n second opinion kan, anders dan bij het deskundigenoordeel van het UWV, alleen van de werknemer komen, In principe dient de bedrijfsarts welke is verbonden aan de werkgever dit verzoek te aanvaarden. Enkel bij zwaarwegende argumenten van de bedrijfsarts kan hier een halt toe worden geroepen. (toekomst zal uitwijzen welke zwaarwegende argumenten hieronder vallen, ook de precieze invulling van de second opinion zal later verduidelijkt worden in het arbeidsomstandighedenbesluit) In de nieuwe wet wordt echter wel benadrukt dat een bedrijfsarts altijd een onafhankelijke adviserende rol heeft, daar waar dit in het verleden theoretisch gezien al wel zo werd uitgevoerd is dit nu nadrukkelijk benoemd. De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van individuele werknemers.

Overige arbodeskundigen en de werknemersvertegenwoordiging
De bedrijfsarts en overige arbodeskundigen hebben het recht overleg te voeren met de ondernemingsraad/werknemersvertegenwoordiging om zo meer betrokken te zijn bij het bedrijfsbeleid voor veilig en gezond werken.
Deze overige arbodeskundigen zijn bijvoorbeeld de preventiemedewerker en de veiligheidsdeskundige(n) welke zijn verbonden aan de werkgever.

De ondernemingsraad of werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij zowel de keuze van de aanstelling van een preventiemedewerker als over de positionering van deze.

De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol binnen de organisatie, Deze krijgt de taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.

Mocht u vragen hebben omtrent één van de wijzigingen neem dan contact op met Penta Advies Groep, onze adviseurs staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Wanneer u een vraag heeft of de behoefte aan de inzet van een adviseur van Penta ( Middelbaar veiligheidskundige, Hogere veiligheidskundige, Arbeidhygiënist, Kwaliteitsadviseur, Organisatieadviseur, Milieuadviseur)? Bel naar 06 24661517 of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs.

Zoek hier naar de door u gewenste informatie...